Razlika između filozofije i psihologije

Filozofija

Filozofija, izvedena iz grčke riječi 'philosophia', doslovno znači 'ljubav prema mudrosti. Filozofija je proučavanje općih i temeljnih problema koji se tiču ​​konkretnih pitanja kao što su vrijednosti, postojanje, znanje, razum i jezik. Metode filozofskog ispitivanja uključuju ispitivanje, kritičku analizu i racionalne rasprave. Filozofska pitanja koja su se postavljala u prošlosti uključuju: je li moguće išta znati i dokazati? Što je najrealnije, a što smisao života? No filozofija se također bavi konkretnijim pitanjima kao što su: da li ljudi imaju slobodnu volju i koji je najbolji način da žive život?

Psihologija

Psihologija, izvedena iz grčke riječi 'psihologia', doslovno znači 'proučavanje ljudskog duha.' Psihologija je proučavanje ljudskog uma i ljudskog ponašanja. To uključuje ispitivanje svjesnih i nesvjesnih iskustava, kao i interakcija između misli, osjećaja i ponašanja. Psihologija je akademska disciplina i primijenjena znanost koja nastoji razumjeti ulogu mentalnih procesa u ljudskom ponašanju, istovremeno istražujući fiziološke i biološke funkcije na kojima se temelji kognitivna obrada i ponašanje. Koncepti koje istražuju psiholozi uključuju percepciju, spoznaju, pažnju, emocije, inteligenciju, fenomenologiju, motivaciju, funkcioniranje mozga, osobnost, ponašanje, odnose i otpornost. Metode empirijskog psihološkog istraživanja uključuju eksperimentalne studije za zaključivanje uzročno-korelacijskih odnosa između različitih varijabli.

Razlike između dviju praksi

Filozofija sigurno podupire sve znanosti, uključujući psihologiju, i stoga se obje discipline u određenoj mjeri preklapaju. Međutim, iako oba tijela znanja ispituju ljude i život, aspekti na koje se svaka disciplina usredotočuje znatno su različiti. To jest, dok filozofija pokušava razumjeti postojanje ljudskog života, psihologija pokušava razumjeti ljudsko ponašanje.

Osim tema koje pokriva svako područje, filozofija i psihologija razlikuju se i u pogledu metoda koje koriste za odgovaranje na pitanja. Filozofija se pitanjima i odgovorima bavi područjima kao što je život nakon smrti i nikad neće dati niti jedan točan odgovor. Suprotno tome, psihologija koristi znanstvenu metodu za razumijevanje ljudskog ponašanja. To uključuje testiranje hipoteza koje rezultiraju logičnim zaključcima potkrijepljenim i opažanjima i fizičkim podacima.

Nadalje, filozofija i psihologija razlikuju se u mogućnostima zapošljavanja. Filozofske materije mogu se zaposliti kao nastavnici, istraživači, autori i akademski predavači. Suprotno tome, psiholozi su u mogućnosti da rade u širokom rasponu polja. Oni mogu postati klinički psiholozi koji dijagnosticiraju i liječe stanja mentalnog zdravlja ili mogu postati savjetodavni psiholozi koji ljudima pružaju savjete o različitim pitanjima. Psiholozi također mogu postati akademski predavači, predavači tercijarnog obrazovanja, autori i istraživači.