Nominalni BDP vs realni BDP

Realni BDP nudi bolju perspektivu od nominalnog BDP-a ako se prati ekonomska proizvodnja tijekom određenog vremenskog razdoblja. Kada ljudi koriste BDP-ove brojeve, oni često govore o nominalnom BDP-u, koji se može definirati kao ukupni ekonomski proizvod zemlje. Taj se rezultat mjeri trenutnom razinom cijena i valutnim vrijednostima, bez faktora inflacije.

Usporedni grafikon

Nominalni BDP prema usporednom grafikonu realnog BDP-a
Nominalni BDPRealni BDP
definicija Nominalni BDP je tržišna vrijednost (vrijednost novca) svih gotovih proizvoda i usluga proizvedenih u zemljopisnoj regiji, obično u zemlji. Realni BDP je makroekonomska mjera vrijednosti izlazne ekonomije, prilagođena promjenama cijena. Prilagodbom se nominalni BDP pretvara u indeks količine ukupne proizvodnje.
Također poznat kao BDP Konstantni BDP

Sadržaj: Nominalni BDP u odnosu na realni BDP

 • 1 Izračunavanje realnog u odnosu na nominalni BDP
 • 2 Uporaba i primjene
 • 3 Video koji objašnjava razliku
 • 4 najbolje zemlje prema BDP-u
  • 4.1 Zemlje prema stopama rasta realnog BDP-a
 • 5 Reference

Izračunavanje realnog u odnosu na nominalni BDP

Nominalni BDP = ∑ ptqt

gdje p odnosi se na cijenu, q je količina, i t označava dotičnu godinu (obično tekuću godinu).

Međutim, uspoređivanje BDP-a od jabuka i jabuka u 2008. godini od 1 bilijuna dolara u 2008. godini s BDP-om od 200 milijardi dolara u 1990. godini može biti pogrešno. To je zbog inflacije. Vrijednost jednog dolara u 1990. bila je daleko veća od vrijednosti dolara u 2008. Drugim riječima, cijene u 1990. bile su različite od cijena u 2008. Dakle, ako želite stvarno usporediti ekonomski proizvod (količine), možete izračunati BDP korištenjem cijena iz osnovne godine.

Kad prilagodite nominalni BDP promjenama cijena (inflacija ili deflacija), dobit ćete ono što je poznato kao Realni BDP. Može se izračunati pomoću sljedeće formule:

Realni BDP = ∑ pbqt

gdje b označava baznu godinu.

Učinkovito uspoređujući realni BDP od dvije godine, može se konstruirati indeks koristeći baznu godinu. Bazna godina obično je proizvoljna brojka (ovdje, određena godina) koja se koristi kao mjerilo za usporedbu broja BDP-a.

Uporaba i primjene

Kada trebamo koristiti brojeve realnog BDP-a i kada se koristi nominalni BDP?

Jedna koristi podatke o nominalnom BDP-u za određivanje ukupne vrijednosti proizvoda i usluga proizvedenih u nekoj zemlji tijekom određene godine. Međutim, kad se želi usporediti BDP u jednoj godini s prošlim godinama kako bi se proučile trendove gospodarskog rasta, koristi se realni BDP.

Po definiciji (budući da se realni BDP izračunava korištenjem cijena određene "bazne godine"), stvarni BDP sam po sebi nema značenja, osim ako se usporedi s BDP-om druge godine.

Ako se izračuna skup realnih BDP-a iz različitih godina, svaki izračun koristi količine iz vlastite godine, ali svi koriste cijene iz iste bazne godine. Razlike u tim stvarnim BDP-u će stoga odražavati samo razlike u količini.

Indeks zvan Deflator BDP-a može se dobiti dijeljenjem nominalnog BDP-a za svaku godinu s realnim BDP-om. On daje naznaku opće razine inflacije ili deflacije u gospodarstvu.

Deflator BDP-a za godinu t = BDPt / Realni BDPt

Video koji objašnjava razliku

Zemlje u vrhu BDP-a

Po nominalnom BDP-u, prvih pet zemalja su:

 1. Sjedinjene Američke Države
 2. Kina
 3. Japan
 4. Njemačka
 5. Francuska

Zemlje prema stopama rasta realnog BDP-a

Ako je visoka inflacija u zemlji, može doći do brzog rasta nominalnog BDP-a, ali ne i do velikog rasta realnog BDP-a. Sve zemlje imaju različite stope inflacije. Stoga, kada se uspoređuju stope rasta BDP-a u različitim zemljama, koristi se realni BDP, a ne nominalni BDP. Rast realnog BDP-a ocrtava precizniju sliku i omogućuje ekonomistima da uspoređuju gospodarski rast u različitim zemljama. Prvih pet zemalja po stopi rasta realnog BDP-a u 2009. godini bile su:

 1. Macao
 2. Katar
 3. Azerbejdžan
 4. Kina
 5. Etiopija

Reference

 • Wikipedia: Pravi bruto domaći proizvod
 • Wikipedia: Popis zemalja prema stopi rasta realnog BDP-a
 • Wikipedija: Popis zemalja prema BDP-u (nominalno)