Toplina prema temperaturi

Toplina i temperatura povezani su i često zbunjeni. Više topline obično znači višu temperaturu.

ToplinaTemperaturadefinicija Toplina je energija koja se prenosi s tijela na tijelo kao rezultat razlike u temperaturi. Temperatura je mjera vrućine ili hladnoće izražena u bilo kojem od nekoliko proizvoljnih skala poput Celzijusa i Farenheita. Jedinica džula Kelvin, Celzijus ili Fahrenheit Simbol P T SI jedinica Džul Kelvin čestice Toplina je mjera koliko atoma ima u tvari koja se množi s koliko energije posjeduje svaki atom. Temperatura je povezana s brzinom kretanja atoma u tvari. 'Temperatura' objekta je poput razine vode - ona određuje smjer u kojem će 'toplina' teći. Sposobnost za rad Toplina ima mogućnost raditi posao. Temperatura se može koristiti samo za mjerenje stupnja topline.

Odnos topline i temperature

U videozapisu ispod, Derek Muller iz Veritasiuma izlazi na ulice kako bi strancima pokazao kako dva predmeta mogu imati istu temperaturu, ali drugačije provode toplinu. osjećaj bilo toplije ili hladnije na dodir.

Reference

  • Toplina - Enciklopedija Britannica
  • Temperatura - Enciklopedija Britannica
  • Toplina - Wikipedia
  • Mit o točki ključanja