Shall vs. Will

treba i htjeti imaju isto značenje, ali se koriste u različitim gramatičkim kontekstima. U trebaHtjetiGramatička upotreba "Shall" je formalni način izražavanja namjeravanog budućeg djelovanja. Tradicionalno pravilo je da će se izraziti jednostavna buduća napetost upotrijebiti nakon što ja (napustim u podne), a u drugim slučajevima (hoćete li otići u podne?). "Hoće" (u svom glagolskom obliku) koristi se za označavanje budućih radnji druge ili treće osobe (vi, oni).

Primjeri

  • ja treba idi večeras u kino.
  • Mi treba savladati.
  • Ona htjeti rado potpisan ugovor.
  • Oni htjeti posjetite džamiju za večernje molitve.