Koja je razlika između tiranije i despotizma?

Uvod

Tijekom ranog 19. stoljeća mnogi se politički sustavi mogli objasniti takvim izrazima kao što su 'despotizam' i 'tiranija'. No s vremenom su se za pojašnjenje političkih sustava sve češće koristili i drugi pojmovi poput diktature, totalitarizma itd., A izrazi despotizam i tiranija gurnuti su na stražnje mjesto. Jedan od razloga za to je taj što se ne može održavati jasna razgraničenje između to dvoje.

Despotizam

Pojam despotizam odnosi se na sustav upravljanja u kojem jedan entitet vlada apsolutnom moći kojom raspolaže. Ovaj jedinstveni entitet može biti pojedinac poput autokracije ili grupa ljudi kao oligarhija. Despot, izvorno grčka riječ znači osobu s apsolutnom snagom. Izraz se koristio za opisivanje različitih vrsta vladara u povijesti, od lokalnog poglavara, plemenskog vođe do kralja ili cara. U despotizmu despot ima sve ovlasti da vlada nad drugima koji se smatraju inferiornim ili supsidijarnim. Despotizam najbolje opisuje rana državnost, poput faraona Egipta.

Tiranija

Prema Platonu i Aristotelu tiranija se odnosi na sustav u kojem je tiranin vladao bez ikakvog zakona da ispuni vlastiti interes bez ikakve brige za podanice, a koristio je neetičke i okrutne taktike mučenja podanicima i koristio strane plaćenike kao vojnike. U antičkoj Grčkoj tirani su došli na vlast potpomognuti seljacima i rastućom srednjom klasom. Iako nisu imali zakonsko pravo vladati, više su voljeli aristokraciju.

Razlike između tiranije i despotizma

Politički mislioci i pisci označili su tiraniju kao najgori oblik korupcije u vladi. Tiranima i despotima rijetko se hvali i na njih se uvijek gleda s mržnjom i strahom. Vladar s neograničenom despotskom snagom može se pretvoriti u tirana. Ali nije nužno da tiranin i despot znače isto. Despotski vladar može biti dobroćudan ako vlada fijatom, ali u korist podanika. Ali tiranin nikada ne može biti dobroćudan jer tiranin uvijek želi ispuniti vlastiti interes. Vladar despota prema odraslim podanicima tretira kao svoju djecu, kao da vladar mora njima vladati. Sad, ako despot vlada prema dobrobiti ispitanika, onda je on član

'dobronamjernog' despota, gdje kao da se prema njima odnosi kao prema svojim robovima i koristi ih u svoju korist, onda se obraća tiraninu. Despot na grčkom znači glava obitelji koja vlada nad djecom obitelji ili skupinom robova. Ali tiranin, koji također izvorno grčka riječ, označava šefa države ili vlade. Ako je stanje podanika tiranina i despota isto, tada je razlika između njih dvojice zbunjena.

Po mišljenju Platona i Aristotela, monarhija bi se tretirala kao kraljevska kada vladar ili kralj vlada za dobrobit podanika, a tretirala bi se kao tiranija kad kralj koristi podanike za svoje osobno blagostanje. Aristotel je u raspravi o tiraniji malobrojnih i mnogih tvrdio da u monarhiji kralj može postati tiran, slično u oligarhiji, bogatima i demokratiji koja nema zakona, siromašni mogu postati despotski.

Povijest je pokazala da vladar s apsolutnom moći na raspolaganju može biti dobrodušan despot i tiranin istovremeno, jer neki njegovi postupci podređuju subjektima, pri čemu neki subjekti mogu neke postupke smatrati povoljnim za njihovo dobrobit, ali u oba slučaja vladar bi trebao primjenjivati ​​svoje vlastito pravilo bez ikakve zakonodavne potpore.

Stoga se vidi da je pojam tiranije teško precizno definirati. Neki su ga autori koristili kao sinonim despotizma, neki su opet napravili razliku između njih dvojice, neki su upotrebljavali taj termin samo u odnosu na monarhiju, dok su neki to povezali s drugim oblicima vlasti.

Sažetak

Iako se termini tiranija i despotizam često koriste naizmjenično, oba se zapravo razlikuju u značenju. I tiranin i despot vladaju subjektima prema vlastitom fiatu, ali despotizam može biti dobronameran, ali tiranija nikad ne može biti dobroćudna. Ako su uvjeti subjekata tiranina slični uvjetima robova pod despotom, tada je crta razgraničenja između njih dvojice zamagljena.