Homogene nasuprot heterogenim mješavinama

Smjese se razlikuju od čistih tvari poput heterogenhomogenuniforma Ne Da Možete vidjeti dijelove Da Ne Može se odvojiti fizički Da Ne Primjeri Salata, trail mix Maslinovo ulje, čelik, sol u vodi Kemijski vezan Ne Ne

Sadržaj: Homogene vs heterogene mješavine

 • 1 Fizičke karakteristike
 • 2 Primjeri homogenih i heterogenih smjesa
 • 3 vrste smjesa
  • 3.1 Rješenje
  • 3.2 Ovjes
  • 3.3 Koloid
 • 4 Tehničnost
 • 5 Reference

Fizičke karakteristike

Sve mješavine sadrže dvije ili više čistih tvari (elementi ili spojevi). Razlika između smjese i spoja je u tome kako se elementi ili tvari kombiniraju kako bi ih formirali. Spojevi su čiste tvari jer sadrže samo jednu vrstu molekula. Molekule su načinjene od atoma koji su spojeni zajedno. Ali u mješavini se elementi i spojevi nalaze miješani tjelesno ali ne kemijski-ne nastaju atomske veze između čistih tvari koje čine smjesu.

No bez obzira na atomske veze, smjese mogu postati prilično kohezivne. Obično zvani rješenja, homogene smjese su one u kojima se tvari toliko dobro miješaju da ih nije moguće pojedinačno vidjeti u različitom, različitom obliku. Njihov je sastav jednoličan, tj. Isti u cijeloj smjesi. Ova je ujednačenost zato što se sastojci homogene smjese pojavljuju u jednakom omjeru u svakom dijelu smjese.

Suprotno tome, heterogena smjesa je ona u kojoj sastavne tvari nisu jednoliko raspodijeljene. Nerijetko se vizualno mogu razdvojiti, pa čak i razdvojiti relativno lako, mada postoje mnoge metode za odvajanje homogenih rješenja.

Vizualizacija razlika između tvari (spojeva, elemenata) i smjesa (homogenih i heterogenih).

Primjeri homogenih i heterogenih smjesa

Primjeri heterogenih smjesa bile bi kockice leda (prije nego što su se otopile) u soda, žitarice u mlijeku, razni preljevi na pizzi, preljevi smrznutim jogurtom, kutija s orasima. Čak je i mješavina ulja i vode heterogena jer je gustoća vode i ulja različita, što sprečava jednoliku raspodjelu u smjesi.

Primjeri homogenih smjesa su mliječni mućkalice, miješani biljni sok, šećer otopljen u kavi, alkohol u vodi i legure poput čelika. Čak je i zrak u našoj atmosferi homogena mješavina raznih plinova i ovisno o gradu u kojem živite. Mnoge tvari, poput soli i šećera, otapaju se u vodi kako bi nastale homogene smjese.

Vrste mješavina

Postoje tri skupine smjesa: otopine, suspenzije i koloidi. Otopine su homogene, dok su suspenzije i koloidi heterogeni.

Riješenje

rješenja su homogene smjese koje sadrže otopljeni rastvor u otapalu, npr. sol otopljena u vodi. Kada je otapalo voda, to se naziva vodenom otopinom. Omjer mase otopljene tvari u otapalu naziva se koncentracija otopine.

Otopine mogu biti tekuće, plinovite ili čak čvrste. I ne samo to, pojedinačne komponente rješenja mogu biti različita stanja materije. Otapalo pretpostavlja fazu (kruta, tekuća ili plinovita) otapala kada je otapalo veći udio smjese.

 • Gasovite otopine: Kad je otapalo plin, u njemu je moguće otapati samo plinovite topljene tvari. Najčešći primjer plinovite otopine je zrak u našoj atmosferi, koji je dušik (otapalo) i ima otopljene tvari poput kisika i drugih plinova.
 • Tekuće otopine: Tečna otapala su sposobna za otapanje bilo koje vrste otapala.
  • Plin u tekućini: Primjeri uključuju kisik u vodi ili ugljični dioksid u vodi.
  • Tekućina u tekućini: Primjer uključuje alkoholna pića; to su otopine etanola u vodi.
  • Čvrsta tekućina: otopine šećera ili soli u vodi primjeri su takvih smjesa. Mnoge krute tvari u tekućim smjesama nisu homogene pa nisu otopine. Mogli su biti koloidi ili suspenzije.
 • Čvrste otopine: Čvrsta otapala također mogu otapati otopljene tvari u bilo kojem stanju materije.
  • Plin u krutini: Primjer za to je vodik otopljen u paladiju
  • Tekuća tvar u čvrstom stanju: Primjeri toga uključuju živu u zlatu, tvore amalgam i vodu (vlagu) u soli
  • Čvrsto u čvrstom stanju: Legure poput čelika, mesinga ili bronce primjer su takvih smjesa.

Suspenzija

Suspenzija je heterogena smjesa koja sadrži čvrste čestice koje su dovoljno velike za taloženje. Čvrste čestice se ne otapaju u otapalu, već su suspendirane i slobodno lebde. Veći su od 1 mikrometra i obično su dovoljno veliki da se vide golim okom. Primjer je pijesak u vodi. Ključno obilježje suspenzija je da se suspendirane čestice s vremenom talože ako ih ne ometamo.

koloidna

Koloidi su heterogeni poput suspenzija, ali vizualno se čini da su homogeni, jer su čestice u smjesi vrlo male - 1 nanometar do 1 mikrometar. Razlika između koloida i suspenzija je u tome što su čestice u koloidima manje i da se čestice neće taložiti s vremenom.

Riješenje koloidna Suspenzija
Homogenost homogen Heterogena na mikroskopskoj razini, ali vizualno homogena heterogen
Veličina čestice < 1 nanometer (nm) 1 nm - 1 mikrometar (μm) > 1 μm
Fizički stabilna Da Da Potrebno je stabilizirati sredstva
Pokazuje Tyndall efekt Ne Da Da
Odvaja se centrifugom Ne Da Da
Odvaja se dekantacijom Ne Ne Da


Formalnost

U određenoj mjeri, mogli biste reći (ako ste pedantni) da pitanje je li neka smjesa homogena ili heterogena ovisi o mjerilu u kojem se smjesa uzorkuje.

Ako je skala uzorkovanja u redu (mala), mogla bi biti jednaka kao jedna molekula. U tom bi slučaju svaki uzorak postao heterogen jer se na toj skali može jasno odrediti. Slično tome, ako je uzorak cijela smjesa, mogli biste je smatrati dovoljno homogenom.

Kako bismo ostali praktični, koristimo ovo pravilo da odlučimo je li smjesa homogena: ako je svojstvo interesa smjese isto, bez obzira na to koji je uzorak uzet za ispitivanje koje se koristi, smjesa je homogena.

Reference

 • Smjesa - Wikipedija
 • Homogene i heterogene smjese - Wikipedija