KB vs MB

KB i kB uputiti se kilobajt - jedinicu podataka ili pohranu u računalu jednaku 1.024 bajta (210) ili 1.000 bajtova (103), ovisno o kontekstu.

MB se odnosi na megabajt - jedinicu podataka ili pohranu u računalu jednaku ili 1.048.576 bajtova (220) ili 1.000.000 bajtova (106), ovisno o kontekstu. Megabajt ima otprilike 1.000 (ili precizno 1.024) kilobajta.

Usporedni grafikon

KB u usporedbi s MB grafikona
KBMB
Stajališta za kilobajt Megabajt

Sadržaj: KB vs MB

 • 1 Razlika između kB i kb, MB i Mb
 • 2 Sve jedinice volumena
 • 3 Kbps vs Mbps i ostale jedinice brzine prijenosa podataka
 • 4 Reference

Razlika između kB i kb, MB i Mb

kb je kilobit, a kB je kilobajt. Dok je MB megabajt, Mb se odnosi na megabajte. 1 bajt ima 8 bita. Veličine datoteka obično se izražavaju u KB i MB, dok se kb i Mb često koriste za izražavanje brzina prijenosa podataka (kao što je bežični usmjerivač od 54 Mbps ili 3G ili 4G brzine veze).

Sve jedinice volumena informacija

Bit je najmanja jedinica informacija. To je ili 0 ili 1. Bajt je sljedeća najmanja jedinica i jednak je 8 bita. Sve ostale jedinice podataka dobivaju se iz bitova i bajtova i predstavljaju određeni broj bitova (ili bajtova).

Svaka jedinica sadrži prefiks i sufiks. Sufiks označava predstavlja li jedinica bitove ili bajtove; prefiks označava koliko se bita / bajtova prenosi. Postoje dvije vrste prefiksa:

 • Kilo-, mega-, giga-, tera-, peta-: to su prefiksi koji se najčešće koriste. Označavaju sabiranje u jedinicama od 1.000.
  • Kilo- je 10001
  • Mega- je 10002 tj. 1 milion
  • Giga- je 10003 tj. 1 milijarda
  • Tera- je 10004 tj. 1 bilijun
  • Peta- je 10005 tj. 1 kvadrat
 • Kibi-, mebi-, gibi-, tebi-, pebi-: ovi prefiksi označavaju združivanje u jedinicama 1024. Budući da se za računanje koristi binarni sustav, zbrojevi jedinica za pohranu uvijek su u veličini 2. 1024 je 210.
  • Kibi- je 10241
  • Mebi- je 10242
  • Gibi- je 10243
  • Tebi- je 10244
  • Pebi- je 1024. god5

Primjenjujući ovaj obrazac možemo to vidjeti

Jedinica Baza Vlast Vrijednost
Kilobit (Kb ili kb) 1000 1 1000 bita
Megabit (Mb) 1000 2 10002 komadići; ili 1000 kilobita
Gigabit (Gb) 1000 3 10003 komadići; odnosno 1000 megabita
Terabit (Tb) 1000 4 10004 komadići; odnosno 1000 gigabita
Kilobajt (KB ili kB) 1000 1 1000 bajtova
Megabajt (MB) 1000 2 10002 bajtova; odnosno 1000 kilobajta
Gigabajt (GB) 1000 3 10003 bajtova; odnosno 1000 megabajta
Terabajt (TB) 1000 4 10004 bajtova; odnosno 1000 gigabajta
Kibibajt (KiB) 1024 1 1024 bajta
Mebibajt (MiB) 1024 2 10242 bajtova; ili 1024 kibibata
Gibibyte (GiB) 1024 3 10243 bajtova; ili 1024 mebibajta
Tebibajt (TiB) 1024 4 10244 bajtova; ili 1024 gibibajta


Kbps vs Mbps i ostale jedinice za prijenos podataka

Jedinice brzine podataka predstavljene su kao informacija u sekundi. Na primjer, Kilobita u sekundi koristi simbol kbps, kbit / s ili kb / s; Kilobajti u sekundi se zapisuje kao kB / s i Mbps označava Megabit u sekundi.

Notacija slijedi ovu konvenciju:

 • Koristite mala slova b za bitove, a velika slova B za bajte. npr MB / s je megabajt u sekundi, a Mbps je megabit u sekundi.
 • K označava kilogram i može se koristiti u malim ili malim slovima. M označava mega, G za giga, T za tera. Dakle, 1 Gbps je 1 gigabit u sekundi. Te se jedinice kombiniraju u množine 1000.
 • Ki označava kibi, tako da KiB / s je kibibajt u sekundi dok je Kib / s ili Kibit / s kibibit u sekundi. Slično Mi znači za Mebi, Gi za Gibi, a Ti za Tebi. Jedinice su agregirane snagama 2, točnije 210.
Simbol Ime malo u sekundi
komadići malo u sekundi 1
B / s bajt u sekundi 8
kbit / s kilobit u sekundi 1000
Kibit / s kibibit u sekundi 1024
kB / s kilobajt u sekundi 8000
KiB / s kibibajta u sekundi 8192
Mbit / s megabit u sekundi 1.000.000
Mibit / s mebibit u sekundi 1.048.576
MB / s megabajt u sekundi 8.000.000
MIB / s mebibajta u sekundi 8.388.608
Gbit / s gigabit u sekundi milijarda
Gibit / s gibibit u sekundi 1073741824
GB / s gigabajt u sekundi 8000000000
GIB / s gibibajt u sekundi 8589934592
Tbit / s terabit u sekundi 1,000,000,000,000
Drek / s tebibit u sekundi 1.099.511.627.776
TB / s terabajt u sekundi 8.000.000.000.000
TIB / s tebibajt u sekundi 8.796.093.022.208

Reference

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Kilobyte
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Data-rate_units