Kilometar vs. Mile

Kilometar i Mile obje su jedinice udaljenosti. U KilometarMiljaYards 1 km = 1093.613 m 1 milja = 1.760 m noge 1 km = 3280,84 ft 1 milja = 5.280 ft metara 1 km = 1000 m 1 milja = 1609.344 m inča 1 km = 39.370 u 1 milja = 63,360 u kilometara 1 km = 1 km 1 milja = 1.609 km milja 1 km = 0,621 mi 1 milja = 1 milja centimetara 1 km = 100000 cm 1 milja = 160934,4 cm

Pretvorba od kilometra do kilometra

  • 1 milja = 1.609 kilometara
  • 1 milja = 5.280 stopa
  • 1 milja = 1.760 metara

Pretvorba od kilometra do milja

  • 1 kilometar = 0,621 milja
  • 1 kilometar = 3.280,8 stopa
  • 1 kilometar = 1.093,6 metara
  • 1 kilometar = 1.000 m


Trivijalnost

  • Kilometar je američki pravopis za Kilometar.
  • Nautička milja je 1,85 kilometara